Haag Wonen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gemeente Den Haag
Staedion
Vestia
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Reed Business Information
ThiemeMeulenhoff
Nederlandse Spoorwegen
Centraal Beheer

Centramed
Taskforce Minderheden
Arbeidsvoorziening Nederland
Arbeidsvoorziening Haaglanden
Stichting Samen Werken

Emancipatieraad

HR Account